Tenaga Non Akademik

NIY Nama Pegawai Prodi Jurusan
UHA.01.0757 FATIHUL HUDA AL J, S.Sos.I S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam
UHA.01.0756 MUHAMAD BAIHAQI ZAINUDIN, SE S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam
UHA.01.0173 ENY SETYA HIDAYATI, S.Ag S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam